Hva koster det å ha barn i barnehage?

Regjeringen setter hvert år

en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. i 2017 er maksprisen 2780 kroner. Betaling for mat kommer i tillegg, men dette skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet.

Både kommunale og ikke-kommunale barnehager må følge maksprisregelen, tilby søskenmoderasjon, inntektsregulert foreldrebetaling (se tabell under) og følge reglene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fem bydeler tilbyr Gratis kjernetid (20 timer i uken).

A) Betalingsregler for kommunale barnehager

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for heldagstilbud i kommunale barnehager

Inntekt til og med
kr 158 432 (2G) Inntekt mellom
kr. 158 433 ? 300 000,- Inntekt over
kr. 300 001,-
1. barn 803,- 2 243,- 2 433,-
2. barn (30 %) 803,- 1 601,- 1 734,-
3. barn (50 %) 803,- 1 173,- 1 268,-

Mat i barnehagene tilsvarer 300 kroner per barn per måned
Oslo bystyre fastsetter disse betalingssatsene for barnehager med heldagstilbud. Betalingssats for barnehager med kortere åpningstid fastsettes av bydelsutvalget. Mer informasjon om betalingsregler og fastsettelse av oppholdsbetalingen finnes i barnehageforskriften.

Regjeringen setter hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. I 2012 er maksprisen 2330 kroner. Betaling for mat kommer i tillegg, men dette skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet.

Både kommunale og ikke-kommunale barnehager må følge maksprisregelen, tilby søskenmoderasjon, inntektsregulert foreldrebetaling (se tabell under) og følge reglene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fem bydeler tilbyr Gratis kjernetid (20 timer i uken).

Oslo bystyre fastsetter disse betalingssatsene for barnehager med heldagstilbud. Betalingssats for barnehager med kortere åpningstid fastsettes av bydelsutvalget. Mer informasjon om betalingsregler og fastsettelse av oppholdsbetalingen finnes i barnehageforskriftens §13-17, se lenke nederst.

B) Oppholdsbetaling i ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehagers tillegg for mat varierer, se barnehagens nettside eller ta kontakt med barnehagen for informasjon. Hvis barnehagens foreldreråd samtykker, kan foreldrebetalingen settes høyere enn maksprisen hvis:

a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller
b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.1. barn 803,- 2 243,- 2 433,-
2. barn (30 %) 803,- 1 601,- 1 734,-
3. barn (50 %) 803,- 1 173,- 1 268,-
Mat i barnehagene tilsvarer 103 kroner per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen vist over.

Oslo bystyre fastsetter disse betalingssatsene for barnehager med heldagstilbud. Betalingssats for barnehager med kortere åpningstid fastsettes av bydelsutvalget. Mer informasjon om betalingsregler og fastsettelse av oppholdsbetalingen finnes i barnehageforskriftens §13-17, se lenke nederst.