Velkommen til Stjerneblokkveien Private Barnehave & Jeriko Private Barnehave

Stjerneblokkveien Private Barnehave ble startet av Turid Kyllo og

Lillian Huse i 1989. Lillian tok over i 2004. Vi har barnehagelærer i 100 % stilling.
Barnehagen har plass til 18 barn i alderen 1-6 år og er en 1-avd barnehage.
Varm mat 5 dager i uken og brødmat 5 dager i uken (ingen matpakke).

Vi er mye ute og glad i å gå på turer.
Barnehaven har en stor fin gresskledd uteomerådet.

Her er er gode til å bruke nærmiljøet rundt oss. Vi bruker skogen rundt oss og lekeplasser. Tur en gang i uken i nærmiljøet. En gang i mellom tar vi turer inn til Oslo sentrum. Vi tar i bruk Furuset forum med all-idrett/lek og skøyte-gåing for de som ønsker det på vinteren.

Vi er en forholdsvis liten barnehage. Dette gir oss muligheten til å få tettere kontakt med barna og deres foreldre. Vi ser på dette som en stor verdi fordi vi opplever at det gir barna stort rom til utfoldelse, trygghet og omsorg i hverdagen. Barnehagen ligger i Alna bydel. Vi har stort fokus på språkstimulering da vi r en flerkulturell bydel.

Stjerneblokkveien barnehage har temaer for tre måneder av gangen. Teater, identitet, nærmiljø og samfunn og antall, rom og form er temaene vi har igjennom barnehage året 2018/2019. Vi legger opp til aktiviteter ute og inne knyttet til disse temaene. Årsplanen vil du finne i menyen.

Vi ønsker å være en papirløs barnehage og bruker TYRA app i den daglige driften. Dette er et godt og enkelt kommunikasjon-verktøy mellom barnehage og hjemmet.

 

Jeriko barnehage ble startet av Berit Haugland og Lillian Huse i 1995

Barnehagen har plass til 18 barn alderen 1-6 år.

Vi har 100 % barnehagelærer. Barnehagen har en fin ute lekeplass med helt nye uteapperater. Varm mat 4 dager i uken Barnehagemat leveres 1 gang i uken.

Vi er en forholdsvis liten barnehage. Dette gir oss muligheten til å få tettere kontakt med barna og deres foreldre. Vi ser på dette som en stor verdi fordi vi opplever at det gir barna stort rom til utfoldelse, trygghet og omsorg i hverdagen. Barnehagen ligger i Alna bydel. Vi har stort fokus på språkstimulering da vi r en flerkulturell bydel.

Her er er gode til å bruke nærmiljøet rundt oss. Vi bruker Furuset forum med all-idrett/lek og skøyte-gåing for de som ønsker det på vinteren.

Jeriko barnehage har temaer for tre måneder av gangen. Teater, identitet, nærmiljø og samfunn og antall, rom og form er temaene vi har igjennom barnehage året 2018/2019. Vi legger opp til aktiviteter ute og inne knyttet til disse temaene. Årsplanen vil du finne i menyen.

Vi ønsker å være en papirløs barnehage og bruker TYRA app i den daglige driften. Dette er et godt og enkelt kommunikasjon-verktøy mellom barnehage og hjemmet.

Søk barnehageplass her