Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Rammeplanen

Skal det bli gode hverdager for små og store i vår barnehage må leken stå sentralt. Lek er barnets egen kulturelle uttrykksmåte, og lek er barnets egen måte å lære på.
Leken kjennetegnes ved at den er frivillig. Barnet velger selv å delta i den. Den er indre motivert. Leken må sees på med respekt og den skal ha gode vilkår.
Det stiller krav til praktisk tilrettelegging. Barna må i stor grad selv få velge hva de vil leke med, de må ha tilstrekkelig plass og uforstyrret tid.
De voksne må være til stede der det lekes. Vi må vurdere om de trenger hjelp og være støttespillere i håndtering av konflikter.
Ved å oppsøke andre arenaer/gi barn nye stimuli gir vi barna næring til lek.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

 • Barna skal oppleve et godt, tilrettelagt språkmiljø.
 • Læring av begreper skal vektlegges.
 • Barna skal lyttes til og snakkes med.
 • Vi skal lese for barna hver dag.
 • Barna skal bli klar over rytmen i språket.
 • Barna skal kjenne igjen navnet sitt.

2. Kropp, bevegelse og helse

 • Barna skal få kunnskap om menneskekroppen.
 • Barna skal mestre kroppen, ha allsidige bevegelser og utfordringer.
 • De skal utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp.
 • Oppleve friluftsliv og uteliv hele året.
 • Barna skal lære om et sunt kosthold.

3. Kunst, kultur og kreativitet

 • Utvikle evnen til å lytte, iaktta og uttrykke seg kunstnerisk.
 • Barna skal få ta i bruk fantasien sin.
 • Barna skal få bruke og stimulere kreativiteten.
 • De skal utvikle skapende virksomhet gjennom variert materiale.

4. Etikk, religion og filosofi

 • Gi barna ro til tekning, undring, samtaler og fortellinger.
 • Lære grunnleggende normer og verdier.
 • Barna skal utvikle toleranse og respekt.
 • Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider.

5. Natur, miljø og teknikk

 • Oppleve naturen og undring over mangfoldet.
 • Få innsikt i miljøvern og samspill i naturen.
 • Barna skal bli kjent med planter, trær, bær, landskap, årstider og vær.
 • De skal bli kjent med dyr, fisker, fugler, insekter.
 • De skal oppleve glede ved å oppholde seg i naturen og bruke den.

6. Nærmiljø og samfunn

 • Barna skal bli kjent med nærmiljøet sitt.
 • Barna skal få medvirke i forhold til planer og oppgaver.
 • Gutter og jenter skal få samme muligheter.
 • Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levemåter.

7. Antall, rom og form

 • Barna skal få leke med og utforske tall og former.
 • De skal lære matematiske begreper.
 • Barna skal finne ulike former, størrelser, mål, vekt, volum og tid.
 • Stimulere gleden ved å utforske omgivelsene.
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn